Půjčovna výčepního zařízení Příbram

Vážení zákazníci

Rozhodli jsme se pro Vás nově otevřít i půjčovnu výčepních zařízení. Chtěli bychom tímto ještě více zpřístupnit výčepní zařízení i uživatelům, kterým se nevyplatí pivní chlazení kupovat pouze na občasné použití.

V nabídce půjčovny naleznete model s integrovaným vzduchovým kompresorem

PYGMY 25/K

filename_112

 

KONTAKT 40/K

00071_l


Samozřejmě půjčujeme kompletní sestavy včetně naražeče dle výběru piva, které budete chtít konzumovat.

Zápůjční ceník:

Sestava pivního chlazení Půjčovné na 1 den Půjčovné na víkend (Pá - Po)
     
PYGMY 25/K 300,- (bez DPH) 600,- (bez DPH)
     
KONTAKT 40/K 450,- (bez DPH) 900,- (bez DPH)

 

Půjčující složí zálohu, která bude po vrácení nepoškozeného výčepního zařízení včetně příslušenství navrácena.

Výše zálohy:

  Při předložení dokladu totožnosti Bez dokladu totožnosti
PYGMY 25/K 5.000,- 13.000,-
KONTAKT 40/K 8.000,- 19.000,-

 

Informace o zapůjčení výčepních zařízení můžete získat na tel. číslech:

 • +420 723 882 255

 • +420 607 225 608

Nabídka půjčovny pivních chlazení platí pro Příbram a přilehlé okolí.

Před objednáním si pozorně přečtěte níže uvedené zápůjční podmínky.

 

Zápůjční podmínky

 

 • K zapůjčení je k dispozici model pivního chlazení PYGMY 25/K nebo KONTAKT 40/K včetně potřebného příslušenství (Naražeče, hadice, rychlospojky)
 • Zapůjčení pivního chlazení je možné pouze po osobním vyzvednutí a vrácení
 • Poskytovatel negarantuje 100% dostupnost výčepních zařízení v jakékoliv době.
 • Půjčující není povinen po použití provést údržbu pivního chlazení ve formě propláchnutí a vyčištění, tuto službu zajišťuje poskytovatel a je součástí ceny zapůjčení.
 • Zapůjčení pivního chlazení a jeho vrácení je možné v pracovní době tj. Pondělí - Pátek 9:00 - 16:00 hod. V jiný čas pouze po telefonické dohodě.
 • Zapůjčené výčepní zařízení i s příslušenstvím bude vráceno v dohodnutý den nejpozději do 15:00, pokud nebude domluveno jinak.
 • Při nedodržení dne vrácení se k ceně připočítává dvojnásobek jednodenní ceny za každý den prodlení.
 • Půjčující složí poskytovali vratnou zálohu pro pokrytí případných škod způsobených na zapůjčeném zařízení. Tato záloha bude po vrácení nepoškozeného zařízení, včetně kompletního příslušenství, navrácena půjčujícímu.
 • Poškodí-li půjčující zapůjčený předmět, nebo nevrátí-li půjčené příslušenství, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu. Tyto náklady budou odečteny od složené zálohy, která bude vrácena až po opravě. Půjde-li o neopravitelnou závadu nebo ztrátu, propadne celá záloha poskytovateli. Půjčující dostane kopii servisního protokolu od autorizovaného servisu.
 • Půjčující doloží svou totožnost občanským průkazem a telefonním číslem, a svým podpisem zápůjčního listu se zavazuje dodržet tyto zápůjční podmínky.